Nedostatak kalcijuma kod pasa: Simptomi, uzroci i liječenje

Hipokalcemija kod pasa se dešava kada nivo kalcijuma u krvi padne ispod nivoa normale. Mnogi zdravstveni problemi mogu biti uzrok nedostatka kalcijuma, uključujući ometan rad bubrega, pankreatitis ili povrede nekih djelova tijela.

Kalcijum igra važnu ulogu u razvoju i rastu kostiju, kontrakciji mišića i zgrušavanju krvi. Ako pas pati od nedostatka kalcijuma, može doći do gubitka kontrole nad mišićima, konvulzije ili napada. Dakle, ovo je veoma ozbiljno zdravstveno stanje koje je neophodno odmah liječiti.

Simptomi

Simptomi hipokalcemije su različiti, zavisno od uzroka, kao o od toga koliki je nedostatak kalcijuma. Kod pasa sa blagim nedostatkom se može desiti da se simptomi uopšte ne ispoljavaju sve do trenutka kada nivo kalcijuma opadne opasno nisko.

Neki od najčešćih simptoma su:

 • trzanje mišića, grčevi ili drhtanje
 • gubitak koordinacije
 • trljanje lica uz druge predmete
 • gubitak kontrole nad pokretima tijela
 • ukočenost
 • zadihanost
 • neobične promjene u ponašanju
 • tromost
 • slabost
 • groznica
 • povraćanje
 • gubitak apetita
 • konvulzije
 • napadi
Uzroci nedostatka kalcijuma

Kalcijum je u tijelu snažno vezan za albumin, protein koji se nalazi u krvi. Pad albumina često za posljedicu ima i pad kalcijuma. Zapravo je više od polovine slučajeva hipokalcemije direktno u vezi sa nedostatkom albumina.

Osim toga, neki od uzroka sniženog nivoa kalcijuma su:

 • otkazivanje bubrega
 • alkaloza
 • pankreatitis
 • trovanje oksalatima
 • dijabetesna ketoacidoza
 • mliječna groznica
 • zapaljenje crijeva
 • trauma
 • sepsa
 • rabdomioliza
 • trovanje etilen glikolom
 • nedostatak kalcijuma u urinu
 • sindrom tumorne lize
Liječenje

Liječenje hipokalcemije kod pasa zavisi od težine oboljenja, kao i od uzroka. Psu sa opasno niskim nivoom kalcijuma veterinar može intravenski dati tečnost bogatu kalcijumom, sve dok se nivo ne vrati u normalu.

Kada pas boluje od blažeg nedostatka, veterinar obično prepiše ljekove koji se daju oralno i vitamin D. Važno je nadgledati nivo kalcijuma kako biste bili sigurni da pas ne dobije previše kalcijuma.

Ako veterinar otkrije uzrok pada nivoa kalcijuma, onda će liječenje obuhvatati i otklanjanje tog uzroka. Na primjer, ako pas boluje od pankreatitisa, takvo stanje zahtijeva hospitalizaciju i opsežno liječenje.

Komentariši