Marketing

Cuko.me kreirao je razne načine promocije proizvoda naših partnera. Ukoliko ste zainteresovani za reklamiranje na portalu i društvenim mrežama Cuko.me, kontaktirajte nas kako bi vam predstavili detalje.

 KONTAKT TELEFON
+382 (0) 67 808 505
EMAIL
marketing@cuko.me
ADRESA
VI Crnogorske P4

Izdvojeni oglasi

Cijena izdvojenog oglasa je 5,00€. Oglas je vidljiv na naslovnoj strani 10 dana od dana objavljivanja, a oglas se objavljuje i na našim društvenim mrežama.

Adresar

Upis veterinarske ambulante, pet shopova ili pansiona/hotela za pse, sa svim informacijama o kompaniji/pojedincu. (PRIMJER)

 • Kompletan profil pružaoca usluga (website, radno vrijeme, adresa, Google Mapa, društvene mreže)
 • Opis ponude
 • Do 25 fotografija
 • Bolje pozicioniranje na Google pretraživaču

Cijena: 99,99€ + PDV/ 12 mjeseci

Premium paketi

Premium paket 1 (30,00€ + PDV/ mjesec dana)

 • Kreiranje linka sa svim oglasima prodavca pod imenom kompanije/lica
 • Kompletan profil prodavca u oglasima (website, radno vrijeme, adresa, Google Mapa)
 • 15 oglasa aktivnih u istom trenutku
 • 2 izdvojena oglasa na naslovnoj strani, u trajanju po 10 dana od dana promovisanja
 • Do 15 fotografija po oglasu

Premium paket 2 (50,00€ + PDV/ mjesec dana)

 • Kreiranje linka sa svim oglasima prodavca pod imenom kompanije/lica
 • Kompletan profil prodavca u oglasima (website, radno vrijeme, adresa, Google Mapa)
 • 30 oglasa aktivnih u istom trenutku
 • 3 izdvojena oglas na naslovnoj strani, u trajanju od po 10 dana od dana promovisanja
 • Do 25 fotografija po oglasu

Premium paket 3 (70,00€ + PDV/ mjesec dana)

 • Kreiranje linka sa svim oglasima prodavca pod imenom kompanije/lica
 • Kompletan profil prodavca u oglasima (website, radno vrijeme, adresa, Google Mapa)
 • 60 oglasa aktivnih u istom trenutku
 • 4 izdvojena oglas na naslovnoj strani, u trajanju od po 10 dana od dana promovisanja
 • Do 25 fotografija po oglasu
Na zakup Premium paketa na duže vrijeme odobrava se popust. Za informacije pozovite 067 808 505 ili nas kontaktirajte na marketing@cuko.me.