Glavni grad Podgorica subvencioniše sterilizaciju vlasničkih pasa

Glavni grad Podgorica je danas objavio Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje sterilizacije vlasničkih pasa čiji su vlasnici iz Podgorice.

Cilj dodjele sredstava je objezbjeđivanje smanjenje nekontrolisanog razmnožavanja kućnih ljubimaca, kao i smanjivanje broja bezdomnih pasa na teritoriji Podgorice.

Glavni grad je Budžetom za 2021. godinu predvidio 10.000 eura kojima će se građanima subvencionirati sterilizacija vlasničkih pasa čiji su vlasnici iz Podgorice.

U prvom krugu subvencioniranja, građanima će biti dodijeljena sredstva u iznosu od 5.000 eura, a u drugom krugu subvencioniranja će se dodijeliti ostalih 5.000 eura (druga polovina tekuće godine).

Prijavljeni koji ispunjava uslove propisane konkursom dobija sredstva u visini od 50% od ukupne cijene sterilizacije, a najviše do 75,00 eura.

Prijava na Javni poziv mora sadržati: obrazac (zahtjev za dodjelu subvencije), kopiju lične karte, ponudu iz veterinarske ambulante u vidu predračuna sa preciziranom specifikacijom, fotokopija pasoša za pse (stranice sa opštim podacima, brojem čipa i podacima o vakcinaciji).

Prijava mora biti potpuna odnosno sadržati svu navedenu dokumentaciju.

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tokom trajanja Javnog poziva postaviti putem e-maila na adresu: sluzbagradonacelnika@podgorica.me.

Rok za podnošenje prijave je petnaest dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 10. martom 2021. godine. 

Konkurs i obrazac (zahtjev za dodjelu subvencija) dostupni su na oglasnoj strani sajta Glavnog grada: www.podgorica.me.